Plougonvelin, Pointe Saint-Mathieu

Plougonvelin, Pointe Saint-Mathieu